... Thapae East will be closed until further notice for renovation. Sorry all for the loss of the music and venue in the interim.

ท่าแพอีสต์จะทำการปิดปรับปรุงสถานที่ และจะกลับมาเปิดบริการตามปกติอีกครั้ง เมื่อเสร็จเรียบร้อย จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก ...